Post tracking aangetekende zending


We bieden deur-tot-deur-transport naar meer dan 200 landen - we verbinden mensen en bedrijven over de hele wereld. Skynet Worldwide Express in Nederland. Skynet Worldwide Express bv is de grootste onafhankelijke aanbieder van expressdiensten in Nederland. ExpressShipper Documentatie expressShipper Page 1 of 35 1 Inleiding 3 2 Gebruik helpfunctie shipping Manager overzicht van de zendingen Aanmaken van een zending Document. Het pakket zou normaal de volgende dag voor 17u00 geleverd worden. Vanaf 17u00 was de zending van het pakje niet meer op de site van bpost te volgen. Alle klachten op een rij.

Projecten; dienstverlening voor importeren, opslag, verpakken, fulfillment en distributie van alle denkbare goederen. Bedrijfspresentatie skynet voor Ondernemersvereniging Westpoort).

In principe behandelt skynet alle type van goederen koop en zendingen. Voor zeer gespecialiseerd vervoer doet skynet een beroep op haar partners. Kenmerken van skynet zijn: Eigen wereldwijd netwerk met meer dan 1000 skynet Worldwide Express kantoren. Ophalen en leveren van tienduizenden zendingen per dag. Met 60 kantoren in duitsland in staat om op elk gewenst tijdstip de volgende werkdag af te leveren. Een tracking tracingsysteem tegen voor volledig inzicht in de status van uw zending. Kwaliteitsrapportages zoals u wenst. Naast express ook andere services zoals: Internationale post; via skymail wordt uw post verzorgt. Van dagelijkse post tot mailshots van duizenden stuks, alles is mogelijk. Specials; voor uw specifieke wensen waarbij onze reguliere service niet snel genoeg.

Tnt express zendingen tnt netherlands


Skynet Worldwide Express in Nederland, skynet Worldwide Express bv is de grootste onafhankelijke aanbieder van expressdiensten in Nederland. Met een wereldwijd netwerk van skynet kantoren bieden wij expressdiensten naar meer dan 200 landen. De activiteiten van skynet in Nederland zijn begonnen in 1974. Sinds 1980 opereert de onderneming als een zelfstandige vennootschap, waarvan de meerderheid van de aandelen altijd in eigendom van het zittende management is geweest. Sinds 2008 maakt Falk courier bv ( een onderneming gespecialiseerd in dagelijkse post voor de juridische sector, onderdeel uit van skynet. Falk is gespecialiseerd in prioriteitspost die na kantooruren wordt opgehaald en de volgende dag voor kantooruren wordt geleverd. Tevens biedt Falk algemene dagelijkse postdiensten aan inclusief aangetekende post. Skynet buik is een aanbieder van expressdiensten, waaronder export en import naar en vanuit alle landen.

Aangetekende zending buitenland postnl belgië


9 Onder goods description vult u de eerste lijn van de pakketgegevens. Indien u in de goods maintenance een standaard pakket hebt aangemaakt kan u deze selecteren via de drop down in goods description. Het volume wordt automatisch berekend. U kunt de afmetingen blanco laten en enkel het volume invullen. Door op add package te klikken voegt u een nieuwe lijn toe. Om een geselecteerde lijn te verwijderen klikt u op delete package. In plaats van met pakketgegevens te werken kunt u ook op totalen werken. Klik hiervoor op item.

6 Het is voldoende om het aantal colli bij number of packages en het totaal gewicht van de zending bij weight in te vullen. De zending is hiermee afgewerkt. Zie paragraaf voor de volgende stap. Documentatie expressShipper Page 8 of 35 9 niet-document zendingen non docs indien u een niet-documentenservice geselecteerd heeft, krijgt u volgend scherm: fig. 7 dierennamen door op next te klikken kunt u in het tweede scherm de detailgegevens van de zending invullen. Documentatie expressShipper Page 9 of 35 10 fig.

8 voor een zending buiten de europese Unie (EU) of een customs controlled zending moet de waarde van de zending ingegeven worden door eerst bij consignment currency de munteenheid te selecteren en vervolgens bij consignment value de waarde in te vullen. Voor een douane zending binnen de eu vinkt u customs controlled aan. Indien u gebruik wilt maken van de extra verzekering van tnt vinkt u insurance aan en vult vervolgens de waarde in bij insurance value. U kunt ook een algemene douanetariefcode (BTN) invullen in tariff code. Vervolgens geeft u een correcte beschrijving van de goederen samen met het gewicht en de afmetingen of het volume. (beschrijvingen zoals spares, samples, gifts zijn niet voldoende) Documentatie expressShipper Page 10 of 35 11 fig.

Aangetekende zending - wikipedia


5 Het veld customer reference is vrij door u te gebruiken. De informatie die u hier invult, zal u op de factuur die u van tnt krijgt, terugvinden en kan u ook gebruiken om uw zending via internet te traceren. Ook het special instructions veld is vrij in te vullen. Hier kunt u nog extra informatie geven aan de koerier die de colli zal leveren. Vervolgens vult u de terms of payment.

Standaard staat deze op sender. Indien de ontvanger de transportkosten van tnt betaalt, kiest u receiver. Opgepast: bij een receivers pays zending moet het tnt klantennummer van de receiver,. De ontvanger, ingevuld worden. Standaard staat de ophaaldatum in het collection date veld op de systeemdatum. Deze kan worden aangepast naar een latere datum indien de zending later dient te vertrekken. Noot: de manifesten voor deze zending zullen pas de dag van ophaling afgedrukt kunnen worden. Documentatie expressShipper Page 7 of 35 8 Document zendingen docs indien u een documentenservice geselecteerd heeft, krijgt u volgend scherm: fig.

Wat is een beveiligde verzending (Secured mail)?

Indien u een afwijkend ophalingsadres heeft, moet u het collection address invullen. Indien u een afwijkend leveringsadres heeft, moet u het 'delivery address' invullen. Indien u het adres niet terugvindt onder short name kunt u voor het collection' of 'delivery adres respectievelijk op de knop collect from of op de knop deliver to klikken. 4 de service van verzenden bepaalt u door de juiste servicecode te kiezen in de service keuzelijst. Als de sender en receiver zich binnen hetzelfde land bevinden, worden sapjes de nationale servicecodes getoond. Onder de servicecode kunt u een extra tnt service selecteren door én of meerdere opties aan te vinken. Documentatie expressShipper Page lever 6 of 35 7 fig.

11 x motivatie om bulgur te koken!

Als de melding you may not have a consignment range for division op het scherm verschijnt, dan moet u nieuwe consignment nummers aanvragen (zie configuratiehandleiding paragraaf.1). 3 In het bovenste gedeelte van het invulscherm moet u sender (de afzender) en receiver (de ontvanger) invullen. Indien het adres al bestaat kunt u deze snel selecteren via de short name. Een andere mogelijkheid om het adres op te zoeken en te selecteren is door op de knop address book te klikken. Om een nieuw adres aan te maken klikt u op 'add adress'. Documentatie eten expressShipper Page 5 of 35 6 Indien er al een adres is ingevuld, verandert de add address knop in edit address. Als je meerdere contact personen hebt kan je bij contact van contact persoon wisselen.

2.2 Shipping Manager fig overzicht van de zendingen Op het Shipping Manager scherm ziet buikvet u een overzicht van de aangemaakte zendingen. De status van de zending toont of u voor de zending reeds een label heeft afgedrukt en of de zending met de tnt-chauffeur werd meegegeven. De laatste zendingen worden bijgehouden. Met de datum filter kan u zelf kiezen welke zendingen getoond worden. 2 Documentatie expressShipper Page 4 of 35 5 Legende van de status van de zending: Zending is ingebracht in het programma maar het label is niet afgeprint. Zending is ingebracht in het programma en het label is afgeprint. Door het manifest af te drukken krijgen alle labelled zendingen van die datum de shipped status. De lay-out van het overzichtsscherm is volledig instelbaar. U kunt zelf de kolommen van plaats verwisselen en de sorteervolgorde bepalen door op een kolomnaam (in de titelbalk) te klikken Aanmaken van een zending voor het aanmaken van een zending klikt u in de linkerkolom op add consignment.

Duben 2011 « Archiv maikaconf

Tarieven tijden, track trace, al uw zendingen in én hand. Boek uw zending in 5 eenvoudige stappen. 1 ExpressShipper Documentatie expressShipper Page 1 of 35 2 1 Inleiding 3 2 Gebruik helpfunctie shipping Manager overzicht van de zendingen Aanmaken van een zending Document zendingen docs niet-document zendingen non docs afdrukken of opslaan van een zending Wijzigen van een zending bekijken van een. In ExpressShipper kunt u, naast het maken van vrachtbrieven en labels, een douanefactuur en manifest maken, gegevens exporteren, zendingen traceren en nog zoveel meer. Vragen of problemen met ExpressShipper? Neem dan contact bulgur op met onze cit service desk (CIT: Customer Interface technology). U kunt hier ook terecht voor het bestellen van labels en vrachtbriefnummers. Documentatie expressShipper Page 3 of 35 4 2 Gebruik.1 Helpfunctie onderaan het scherm vindt u naast het vraagteken een helpfunctie. Naargelang in welk veld u zich bevindt, verandert de tekst.

Post tracking aangetekende zending
Rated 4/5 based on 575 reviews